คริสตจักรบ้านอาซู

บ้านอาซู ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ตำบล ท่าตอน , อำเภอ แม่อาย , จังหวัด เชียงใหม่ , ประเทศไทย

ทรงพล ซิแซ ตำแหน่ง ศิษยาภิบาล