คริสตจักรชีวิตใหม่บ้านกรวด

๒๔๘ หมู่ ๓ บ้านปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านกรวย ตำบล ปราสาท , อำเภอ บ้านกรวด , จังหวัด บุรีรัมย์ , ประเทศไทย

ภูริพล ตอบประโคน  โทร. ๐๘๔๘๔๕๒๒๖๗

พิกัดแผ่นที่  https://www.google.com/maps/dir//14.41199,103.102826/@14.4128501,103.0977286,15.5z