ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๗

ประกาศข่าวคริสตจักร

๑.ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเข้าวันนี้ และขอขอบคุณ ศจ.ขจร ที่ได้มาเทศนาในเช้าวันนี้ค่ะ

๒.อาทิตย์นี้กลุ่มเซลล์ที่ ๒ จะรับใช้พระเจ้าในการล้างจานค่ะ

๓.อาทิตย์นี้มีพิธีส่งคุณดำรงค์เนื่องจากย้ายบ้านไปอยู่ที่สุโขทัย

๔.อธิษฐานเผื่อ.ปาร์คและอ.รัศมีที่จะเดินทางกลับมาในวันอังคารนี้

๕.อาทิตย์นี้มีสามัคคีธรรมกลุ่มเซลล์หลังรับประทานอาหารเที่ยงค่ะ

๖.เสร็จพิธีนมัสการขอเชิญพี่น้องทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะ

๗.รายชื่อผู้ที่ถวายทรัพย์อาทิตย์ที่ผ่านมา

ถวายสิบลด                 ๑๑ ท่าน

ถวายประจำ                ๑๘ ท่าน

ถวายขอบพระคุณ          ๒ ท่าน

ถวายพิเศษ                    ๓ ท่าน

ถวายขยายคริสตจักร     ๖ ท่าน