เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙

คริสตจักรได้จัดค่าย ทีมผู้นำนมัสการ ทีมนักดนตรี และทีมนักร้อง คริสตจักร ที่ บ้านสวนรจนา รีสอร์ท มวกเหล็ก วันนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า ค่ะ และยังได้ฟังเทศนาจาก ศจ.ยอง ซอง ปาร์ค และ อาจารย์สมเกียรติ สรรเสริญปรีดา