รายชื่อกลุ่มปี ๒๐๑๗

รายชื่อกลุ่มปี ๒๐๑๗

กลุ่มที่ ๑

คุณเช่ง  คุณโต้ง  คุณวรรยา  คุณดำรง ๒  ครูผึ้ง  คุณศรชัย  

คุณกาจ  คุณน้อย  คุณอ้น  คุณหลง  กาน  นา

รวม ๑๒ คน 

กลุ่มที่ ๒

คุณไพรทูรย์  คุณบงกช  คุณจินดา  คุณดำรง ๑  คุณหุ้ย  คุณอาท  

คุณหมวย  คุณหยง  คุณอั๋น  คุณพิมพ์  คุณอัญ  อ.บุ๋ม  ใหญ่  มิ้น 

รวม ๑๔ คน

กลุ่มที่ ๓

คุณเจ๋ง  คุณคู  คุณวรรณ  คุณดวงจันทร์  คุณกอร์  คุณออมสิน

 ครูกัน  อ.จอง  อ.คิม  คุณอัน   คุณเปิ้ล  คุณเปี๊ยก  ดาว

รวม ๑๓ คน 

กลุ่มที่ ๔

คุณชัย  คุณกิ๊ฟ   คุณสุข  คุณนิคม  ครูมิชู  คุณเอก  

คุณบัวลอย  คุณโมแจ๋  คุณโอ๋  คุณเจ  คุณนาต  ส่อย  ริน

รวม ๑๓ คน


รายชื่อกลุ่มปี ๒๐๑๖

กลุ่มที่ ๑

คุณชัย  ครูผึ้ง  แม่สุข  คุณดำรง ๑  คุณเจ๋ง  คุณเจ  คุณนาถ  

คุณอั๋น  คุณดวงจันทร์  ใหญ่  ส่อย  นา  มานอ  มาตู  คุณคู

กลุ่มที่ ๒

คุณอาท  คุณบงกช  แม่น้อย  คุณดำรง ๒  คุณบิ๊ก  คุณแอ๋ว  

คุณหุ้ย  อ.จอง  มิว  มิ้น  ริน  คุณจัว  คุณลี  คุณโอ๋  คุณอ้น

กลุ่มที่ ๓

คุณไพรทูรย์  คุณกิ๊ฟ  แม่วรรยา  คุณนิคม  คุณกอร์  คุณโมแจ๋  คุณหมี่โล  

คุณหมวย  คุณเปิ้ล   คุณหยง   กันต์  การณ์  คุณทราย  คุณศรชัย  คุณพนอ

กลุ่มที่ ๔

คุณเช่ง  คุณโต้ง  แม่วรรณ  คุณอาจู  คุณเปี้ยก  คุณเอก  คุณบัวลอย  

แม่จินดา  คุณออมสิน  คุณมี่  ครูมิชู  อ.คิม  คุณพิมพ์  คุณอัญ  ดาว