ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องในชุมชนหนามแดง

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๓๐  กันยายน ๒๐๑๘

ที่ผ่านมาเราได้ไปประกาศข่าวประเสริฐโดยการแจกใบปลิวเชิญชวน

พี่น้องในชุมชนหนามแดงค่ะ ขอบคุณพระเจ้ามากๆ ค่ะ

วันประกาศ คจ.ร่มพระพร อิ่มกายและจิตวิญญาณ
เราทุกคนออกประกาศด้วยความชื่นชมยินดี
มอบรอยยิ้ม และได้รอยยิ้มกลับมาอย่างมากมาย
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นท่อพระพรร่วมกัน ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ ??