เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๙ ได้มีพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ คริสตจักรร่มพระพร และ ลานอเนกประสงค์ ทรัพย์ดินทอง ในงานเต็มไปด้วยความรัก ระหว่างแม่ กับ ลูกๆ และขอพระเจ้าทรงอวยพร คุณแม่ทุกท่านด้วยค่ะ