เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๙ ได้มีพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ คริสตจักรร่มพระพร และ ลานอเนกประสงค์ ทรัพย์ดินทอง ในงานเต็มไปด้วยความรัก ระหว่างแม่ กับ ลูกๆ และขอพระเจ้าทรงอวยพร คุณแม่ทุกท่านด้วยค่ะ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙

คริสตจักรได้จัดค่าย ทีมผู้นำนมัสการ ทีมนักดนตรี และทีมนักร้อง คริสตจักร ที่ บ้านสวนรจนา รีสอร์ท มวกเหล็ก วันนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า ค่ะ และยังได้ฟังเทศนาจาก ศจ.ยอง ซอง ปาร์ค และ อาจารย์สมเกียรติ สรรเสริญปรีดา

เตรียมออกประกาศข่าวประเสริฐ

เตรียมงานประกาศด้วยตวามชื่นชมยินดี อาทิตย์นี้ คจ.ร่มพระพร จะออกไปประกาศนะคะ มากันเยอะๆคร้าสสสสส เตรียมใบประกาศเยอะม๊าคๆ มารับพระพรร่วมกัน และเป็นท่อพระพรกันนะคะ