ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๙

๑.ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ๒.ขอขอบคุณคุณบัวลอยที่ได้ถวายอาหารเที่ยงในวันนี้ ๓.อาทิตย์นี้มีพิธีมหาสนิทค่ะ ๔.อาทิตย์นี้กลุ่มที่ ๒ จะรับใช้พระเจ้าโดยการล้างจาน ๕.อธิษฐานเผื่อการซ่อมหลังคาและแผนการขยายคริสตจักร ที่พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ ๖.ตั้งแต่เดือนเมษายนกิจกรรมผู้สูงอายุ ปิดเทอมค่ะ ๗.อธิษฐานเผื่อค่ายเยาวชนในวันที่ ๘ – ๑๐ เม.ย ที่ คจ.พระพรบ้านโป่งป่าแขม จ.เชียงราย อธิษฐานเผื่องบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยค่ะ ๘.อาทิตย์นี้จะจัดงานวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ มี ๑ ท่าน คุณคู ๙.อาทิตย์นี้มีสามัคคีธรรมหลังอาหารเที่ยงค่ะ

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๐๖ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๙

๑.ยินดีต้อนรับพี่อน้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ๒.ขอขอบคุณ อ.ปาร์คที่ได้ถวายอาหารเที่ยงในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ๓.อาทิตย์นี้คณะสตรีจะรับใช้พระเจ้าโดยการล้างจาน ๔.อาทิตย์นี้มีพิธีมหาสนิทค่ะ ๕.นิมิตปี ๒๐๑๙ ของคริสตจักร “เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” ๖.ตำแหน่งๆ ต่างๆ ปี ๒๐๑๙ อยู่หลังสูจิบัตรค่ะ ๗.คริสตจักรเปิดสอนพระคัมภีร์สำหรับผู้ใหญ่แล้ว ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม ๐๙.๐๐ น. พี่น้องท่านใดต้องการเรียนแจ้งที่ อ.ผึ้ง ๘.วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคมคริสตจักรจะจัดงานวันเด็กร่วมกับชุมชน ณ. ศูนย์เด็กเล็กซอย ๔ เริ่ม เวลา ๐๘.๐๐ น. และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ของคริสตจักร ๙.คริสตจักรได้เตรียมข้อพระคัมภีร์ ปี ๒๐๑๙ ให้กับสมาชิก พี่น้องท่านใดยังไม่ได้จับ จับได้หลังนมัสการค่ะ Read More …

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๘

๑.ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ๒.อาทิตย์นี้กลุ่มที่ ๒ จะรับใช้พระเจ้าโดยการล้างจาน ๓.อาทิตย์นี้จะจัดวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนนี้ ๔ ท่าน ครูมิชุ,คุณหยัง,มิ้น,นา ๔.อาทิตย์นี้มีสามัคคีธรรมหลังรับประทานอาหารเที่ยง ๕.เสร็จพิธีนมัสการขอเชิญพี่น้องทกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะ  

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับงานฟื้นฟู ที่ผ่านมาค่ะ

งานฟื้นฟูจิตวิญญาณ โดย ศจ.ดร.พิว โด จอง เปิดงานพิธี โดย ศจ.มาโนช  แจ้งมุข เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ได้มีเทศนา และ การอธิษฐานเผื่อประเทศไทย ขอบคุณพระเจ้ามากๆ ค่ะ ในงานนี้ ได้รับการหนุนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ ( Holy City Bangkok ๒๐๑๘) ณ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๘

๑.ใยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการในเช้าวันนี้ค่ะ ๒.ขอขอบคุณจินซู ที่ได้ถวายอาหารเที่ยงในวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะ ๓.อาทิตย์นี้กลุ่มที่ ๑ จะรับใช้พระเจ้าด้วยการล้างจานค่ะ ๔.วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์จะมีงานวันวาเลนไทน์สำหรับเยาวชนเริ่มเวลา ๑๘.๐๐ ถึง ๒๑.๓๐ นาทีของพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่องบประมาณที่จะจัดงานครั้งนี้และที่จะมีเยาวชนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นด้วยค่ะ ๕.อาทิตย์นี้มีสามัคคีธรรมหลังรับประทานอาหาร ๖.เสร็จพิธีนมัสการขอเชิญพี่น้องรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะ

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๘

๑.ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมมนัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ และขอขอบคุณ อ.ทวีที่ได้มาเทศนาในเช้าวันนี้ค่ะ ๒.ขอขอบคุณครอบครัว อ.ปาร์คที่ได้ถวายอาหารเที่ยงในวันนี้ ๓.อาทิตย์นี้คณะเยาวชนจะรับใช้พระเจ้าด้วยการล้างจานค่ะ ๔.ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันรับใชงานวันเด็กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ ๕.ตอนนี้คริสตจักรทำตู้รองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่น้องสามารถนำรองเท้าไปวางและเนำรองเท้าใส่ข้างในมาเก็บไว้ได้ค่ะ ๖.อาทิตย์นี้มีการเลี้ยงอาหาร คคส. เวลา ๑๖.๐๐ น. และขอขอบคุณ คนเกาหลีได้มาทำอาหารเลี้ยงในวันนี้ด้วยค่ะ ๗.วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม อ.ปาร์คและทีมมิชชั่นจะเดินทางไปแจกผ้าห่ม ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อการเดินทางด้วยนะค่ะ ๘.อาทิตย์นี้ไม่มีสามัคคีธรรม เพื่อเตรียมงานต่าง ๆ ๙.อาทิตย์หน้าเป็นวันครูของคริสตจักร ๑๐.เสร็จพิธีนมัสการขอเชิญพี่น้องทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะ