กำหนดการงานศพ

กำหนดการงานศพ คุณแม่ มงคลวรรณ ผินสุวรรณ วันที่ ๓๐ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นมัสการพระเจ้า วันที่ ๐๑ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นมัสการพระเจ้า เวลา ๑๖.๐๐ น. ฌาปนกิจศพ ณ. วัดหนามแดง ศาลา ๑๑  พิกัด งานศพ   13.620265, 100.650313      

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๙

๑.ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ๒.ขอขอบคุณคุณบัวลอยที่ได้ถวายอาหารเที่ยงในวันนี้ ๓.อาทิตย์นี้มีพิธีมหาสนิทค่ะ ๔.อาทิตย์นี้กลุ่มที่ ๒ จะรับใช้พระเจ้าโดยการล้างจาน ๕.อธิษฐานเผื่อการซ่อมหลังคาและแผนการขยายคริสตจักร ที่พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมทุกอย่างไว้ ๖.ตั้งแต่เดือนเมษายนกิจกรรมผู้สูงอายุ ปิดเทอมค่ะ ๗.อธิษฐานเผื่อค่ายเยาวชนในวันที่ ๘ – ๑๐ เม.ย ที่ คจ.พระพรบ้านโป่งป่าแขม จ.เชียงราย อธิษฐานเผื่องบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยค่ะ ๘.อาทิตย์นี้จะจัดงานวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนนี้ มี ๑ ท่าน คุณคู ๙.อาทิตย์นี้มีสามัคคีธรรมหลังอาหารเที่ยงค่ะ

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๐๖ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๙

๑.ยินดีต้อนรับพี่อน้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ๒.ขอขอบคุณ อ.ปาร์คที่ได้ถวายอาหารเที่ยงในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ ๓.อาทิตย์นี้คณะสตรีจะรับใช้พระเจ้าโดยการล้างจาน ๔.อาทิตย์นี้มีพิธีมหาสนิทค่ะ ๕.นิมิตปี ๒๐๑๙ ของคริสตจักร “เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ” ๖.ตำแหน่งๆ ต่างๆ ปี ๒๐๑๙ อยู่หลังสูจิบัตรค่ะ ๗.คริสตจักรเปิดสอนพระคัมภีร์สำหรับผู้ใหญ่แล้ว ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม ๐๙.๐๐ น. พี่น้องท่านใดต้องการเรียนแจ้งที่ อ.ผึ้ง ๘.วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคมคริสตจักรจะจัดงานวันเด็กร่วมกับชุมชน ณ. ศูนย์เด็กเล็กซอย ๔ เริ่ม เวลา ๐๘.๐๐ น. และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ของคริสตจักร ๙.คริสตจักรได้เตรียมข้อพระคัมภีร์ ปี ๒๐๑๙ ให้กับสมาชิก พี่น้องท่านใดยังไม่ได้จับ จับได้หลังนมัสการค่ะ Read More …

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๘

๑.ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ ๒.อาทิตย์นี้กลุ่มที่ ๒ จะรับใช้พระเจ้าโดยการล้างจาน ๓.อาทิตย์นี้จะจัดวันเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนนี้ ๔ ท่าน ครูมิชุ,คุณหยัง,มิ้น,นา ๔.อาทิตย์นี้มีสามัคคีธรรมหลังรับประทานอาหารเที่ยง ๕.เสร็จพิธีนมัสการขอเชิญพี่น้องทกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะ  

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับงานฟื้นฟู ที่ผ่านมาค่ะ

งานฟื้นฟูจิตวิญญาณ โดย ศจ.ดร.พิว โด จอง เปิดงานพิธี โดย ศจ.มาโนช  แจ้งมุข เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ได้มีเทศนา และ การอธิษฐานเผื่อประเทศไทย ขอบคุณพระเจ้ามากๆ ค่ะ ในงานนี้ ได้รับการหนุนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ ( Holy City Bangkok ๒๐๑๘) ณ.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๘

๑.ใยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการในเช้าวันนี้ค่ะ ๒.ขอขอบคุณจินซู ที่ได้ถวายอาหารเที่ยงในวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะ ๓.อาทิตย์นี้กลุ่มที่ ๑ จะรับใช้พระเจ้าด้วยการล้างจานค่ะ ๔.วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์จะมีงานวันวาเลนไทน์สำหรับเยาวชนเริ่มเวลา ๑๘.๐๐ ถึง ๒๑.๓๐ นาทีของพี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่องบประมาณที่จะจัดงานครั้งนี้และที่จะมีเยาวชนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นด้วยค่ะ ๕.อาทิตย์นี้มีสามัคคีธรรมหลังรับประทานอาหาร ๖.เสร็จพิธีนมัสการขอเชิญพี่น้องรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะ

ข่าวสารคริสตจักร ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๘

๑.ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมมนัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้ และขอขอบคุณ อ.ทวีที่ได้มาเทศนาในเช้าวันนี้ค่ะ ๒.ขอขอบคุณครอบครัว อ.ปาร์คที่ได้ถวายอาหารเที่ยงในวันนี้ ๓.อาทิตย์นี้คณะเยาวชนจะรับใช้พระเจ้าด้วยการล้างจานค่ะ ๔.ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันรับใชงานวันเด็กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ ๕.ตอนนี้คริสตจักรทำตู้รองเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว พี่น้องสามารถนำรองเท้าไปวางและเนำรองเท้าใส่ข้างในมาเก็บไว้ได้ค่ะ ๖.อาทิตย์นี้มีการเลี้ยงอาหาร คคส. เวลา ๑๖.๐๐ น. และขอขอบคุณ คนเกาหลีได้มาทำอาหารเลี้ยงในวันนี้ด้วยค่ะ ๗.วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม อ.ปาร์คและทีมมิชชั่นจะเดินทางไปแจกผ้าห่ม ขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อการเดินทางด้วยนะค่ะ ๘.อาทิตย์นี้ไม่มีสามัคคีธรรม เพื่อเตรียมงานต่าง ๆ ๙.อาทิตย์หน้าเป็นวันครูของคริสตจักร ๑๐.เสร็จพิธีนมัสการขอเชิญพี่น้องทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันค่ะ