หน้าหลัก

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๙ ได้มีพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ คริสตจักรร่มพระพร และ ลานอเนกประสงค์ ทรัพย์ดินทอง ในงานเต็มไปด้วยความรัก ระหว่างแม่ กับ ลูกๆ และขอพระเจ้าทรงอวยพร คุณแม่ทุกท่านด้วยค่ะ

ขอบพระคุณพระเจ้า วงออร์เคสตรา จากพี่น้องเกาหลีใต้ ไพเราะมากๆ เลยค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรด้วยนะค่ะ สุดยอดมากๆ ค่ะ


วันที่ ๑๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา มีกิจกรรม อบรม ครูรวีและเยาวชน เป็นพระพร และรอยยิ้มอันสดใส…

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙

ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับอนุชน คริสตจักรร่มพร

เป็นที่ถวายพระเกียรติ แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุด

เด็กๆ จะเติบโต เป็นกำลังของคริสตจักรต่อไปค่ะ

ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙

คริสตจักรได้จัดค่าย ทีมผู้นำนมัสการ ทีมนักดนตรี และทีมนักร้อง คริสตจักร ที่ บ้านสวนรจนา รีสอร์ท มวกเหล็ก วันนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า ค่ะ และยังได้ฟังเทศนาจาก ศจ.ยอง ซอง ปาร์ค และ อาจารย์สมเกียรติ สรรเสริญปรีดา

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่าย

ในวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๐๑๙

คริสตจักรพระพรบ้านโป่งป่าแขม จ.เชียงราย

พี่น้องสามาถถวายเพื่อทรัพย์เพื่อพันธกิจได้ที่

หมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์

คริสตจักรร่มพระพร

438-015915-9

๔๓๕-๐๑๕๙๑๔-๙

นาย เช่ง แซ่ย่าง
นางสาวมิชุ วรงค์คุนากร
นายไพรทูรย์ บุญศรี

( แจ้งการโอน )

 
 ๒๓๓๓-๓ ซ.เทพารักษ์ ๖๖ (ที่ดินทอง ๔) ถ.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย  ๑๐๒๗๐
โทร.๐๒-๗๕๔๗๐๒๗
ศิษยาภิบาล ศจ.ยอง ซอง ปาร์ค
โทร. ๐๘๑-๘๑๔๕๙๖๘

[powr-weather id=04f1ec4b_1514385783046]